მარკეტინგი

? რა გეცოდინება კურსის გავლის შემდეგ

გსურს თუ არა, რომ მარკეტინგი შენს სამომავლო პროფესიად აქციო!

რა არის მარკეტინგი.

განსხვავება ტრადიციულ და ციფრულ მარკეტინგს შორის.

რა არის მარკეტინგის სტრატეგია და რა ეტაპებს მოიცავს მისი შექმნა.

მარკეტინგის პლატფორმები და მათი სწორად შერჩევის მნიშვნელობა.

აუდიტორიების მნიშვნელობა მათი შექმნა და თარგეთინგი.

რა არის პერსონიფიცირებული კონტენტი.

ბრენდინგის მნიშვნელობა და ბრენდის არქეტიპები.


შეხვედრების რაოდენობა და ფასი

ჩატარდება 6 შეხვედრა ONLINE.

კვირაში 2 ჯერ.

თითო ტრენინგის ხანგრძლივობა 1 საათი.

სულ ხანგრძლივობა 6 საათი.

კურსის მსმენელებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ყველა შეხვედრის ჩანაწერი.

ფასი - 250 ლარი. მოქმედებს TBC ბანკის განვადება!

ორი ან მეტი კურსის აღების შემთხვევაში - ფასდაკლება 5%


ტრენერი


ლუკა ხუნდაძე

2019 წლიდან არის ციფრული სააგენტო Quick-ის დამფუძნებელი და CEO.

აქვს ციფრული მარკეტინგის მიმართულებით 5 წლიანი გამოცდილება.

უმუშავია 150-მდე გლობალურ და ლოკალურ ბრენდთან სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში.

აქვს რამდენიმე Google-ისა და Facebook-ის ავტორიზებული სერტიფიკატი და დიდი გამოცდილება მედია ფლენინგის, მედია ბაინგის, კრეატიული კამპანიების კეთებისა და ექაუნთინგის მიმართულებებით.


სილაბუსი

Შეხვედრა I

რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანების ემოციებს მარკეტინგისთვის.

რა არის ბრენდინგი და ბრენდის არქეტიპები.

ცნობილი ბრენდების განხილვა.

დავალება.

Შეხვედრა II

რა განსხვავებაა ტრადიციულ და ციფრულ მარკეტინგს შორის.

პერსონიფიცირებული და მასობრივი კომუნიკაცია.

ცნობილი მარკეტინგული კამპანიების განხილვა.

დავალება.

Შეხვედრა III

რა არის ნეირომარკეტინგი?

რა გავლენა აქვს ტვინს ადამიანის გადაწყვეტილებებზე?

მნიშვნელოვანი ნეირომარკეტინგული დებულებების განხილვა.

დავალება.

Შეხვედრა IV

როგორ იქმნება კონტენტი.

წარმატებული კონტენტის ქეისები.

ვორქშოფი.

Შეხვედრა V

აუდიტორიების მოპოვების გზები.

აუდიტორიების მენეჯმენტი.

თარგეთინგი.

ე-მარკეტინგი.

ემბრიჯ ანალიტიკა, ანუ როგორ მოიგო სოციალურმა მედიამ არჩევნები.

Შეხვედრა VI

რა არის ციფრული მარკეტინგის ანალიტიკა.

ანალიტიკის ინსტრუმენტები.

KPI-ები.

როგორია მომხმარებელთან კომუნიკაცია.

საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები.

საკომუნიკაციო ტექნიკები.

საკომუნიკაციო ენა.

წარმატებული და წარუმატებელი ქეისები.